น้ำตกโตนงาช้าง

Nation Bike

12 ก.ค. 58 ได้มีโอกาสไปร่วมปั่น จักรยาน งาน “สามโตน สองล้อ ก่อสุขภาพ” ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สื่อเครือเนชั่น ร่วมกับท้องถิ่นบ้านเรา เทศบาลทุ่งตำเสา แถว ๆ น้ำตกโตนงาช้างนั้นแล...