เกาะในทะเลไทย

พยายามมา...มา (เกาะ) พยาม..

ได้ยินชื่อเกาะพยามมาพักใหญ่ทำเครื่องหมายดอกจันไว้ในปฏิทินเดินทางไว้นานทีแล้ว ได้จังหวะปีนี้ ที่มีโปร ฯ น่าสนใจอย่างรัฐให้นำใบเสร็จที่พักจากการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีได้โอกาสแบบนี้มิได้มีมาบ่อยอย่ามัวรออยู่.............